واکنش‌های حسی-هیجانی آنالیست در مواجۀ روانکاوانه

ملاحظاتی دربارهٔ عشق ناشی از انتقال (زیگموند فروید)

غول خفته

قطع عضو خون‌آلود: بررسی نخستین رویا در روانکاوی

باید خون به پا شود

بیماران ما، مشاورین ما: اندکی با “درین لیدر” و جنون

شروع درمان

به دور از چشم سوپرایگو…

مردن مرگ خویشتن

انتقال به مثابه یک وضعیت کلی

نکاتی دربارۀ انتقال و انتقال متقابل در اولین جلسۀ روانکاوی

سکوت به مثابه ارتباط در روان‌درمانی تحلیلی

ترومای اجتماعی، سیاست و روانکاوی: روایتی فردی

روانکاوی هستی‌شناسانه یا «وقتی بزرگ شدی، می‌خواهی چه کسی شوی؟»

بيمار در تحليل: كودك منفعل يا بزرگسال فعال؟

نیستی، بی‌معنایی، آشوب و‌ سیاه‌چاله

یادادشت‌هایی دربارۀ رابطۀ زوج با مفهوم روان‌تحلیلی

رازها، موقعیت‌های اجتماعی و انتقال متقابل در زوج‌درمانی مبتنی بر روابط ابژه

زوج‌درمانی از دیدگاه روانشناسی خود (سلف) و نظریۀ بیناذهنیتی (اینترسابجکتیویتی)

در باب نارسيسيزم مثبت و منفی

افسردگی پس از زایمان و رشد کودک

پدریکردن: مروری بر برخی نظریات روانکاوانه دربارۀ نقش پدر

سهم روانکاوان در افول روانکاوی

از آرشیو ملانی کلاین: افکار بعدی کلاین در باب تنهایی

ترومای ادیپ و واقع بینی

کشف حقایق جدید: چگونه ویرانگری را در مسیر مطلوب هدایت کنیم؟

تلاش براى دیوانه کردن دیگری: عاملى در سبب شناسی و رواندرمانی اسکیزوفرنی

چگونه با بیمارانم حرف می‌زنم؟

تعارض یا نقص ؟

هيسترى، گسست و درمان: تجديد نظر در مورد امی‌فون ان

مفهوم “مثلث اوليه” كليد مدل يكپارچه شده هيستريا

از ذهن به جهان، از سائق به عواطف

شور و شوق بیون؛ درد روانکاو

درکی نو از مفهوم تخریب: در باب مقالهٔ” استفاده از ابژه و رابطه از طریق همانندسازی” وینیکات

چرا روانكاو به حس‌های انتقالی بیمار نیاز دارد؟

در باب دردهای روانی: از فروید تا بیون

در باب تکبر(1)

ایده‌هایی پیرامون پناهگاه‌های روانی (1)

انتقال: تغيير در مفهوم يا تأكيد؟

لذت نارسيسيستيك در روانكاوى

واقعیت روانی و کاربرد آن در روانکاوی

ابژهٔ مسدود کننده

خصوصيات تعريف كنندهٔ مفهوم ابژهٔ درونى

تأملی بر کنش درمانبخش

خشم و پرخاشگري در زوج درماني: ملاحظات بالينى از نقطه نظر رويكرد بیناذهنیتی

تعطیلات خود را چگونه گذراندید؟

تعبير به مثابه كنش اختصاصى فرويد و محفظه مواد خام بيون

ناخودآگاه پویا

زوج‌های نارسیسیستیک

مقدمه‌ای بر مدل‌هاى ذهن

در باب روانکاو شدن