درباره ما

 

 

هم‌آوا گروهى متشكل از متخصصان رشته‌هاى روانكاوى، روانشناسى بالينى و روانپزشكى است كه به شوق تحقيق، تدريس و درمان به شيوۀ روان تحليلى گرد هم آمده‌اند.
در شاخۀ درمان، درمانگران وابسته به مركز هم‌آوا خدمات مختلفى از جمله مشاوره و روان‌درمانى تحليلى كودك، بزرگسال، خانواده و زوج ارائه مى‌دهند.

در زمينۀ آموزش نظريه و كاربرد بالينى مفاهيم، هدف ما اين است كه از طريق ارائۀ دوره، سمينار و كارگاه‌هاى آموزشى مختلف، پايۀ محكمى براى درك اصول روان‌تحليلى فراهم آوريم. كليۀ علاقه‌مندان در تمامى سطوح اين امكان را دارند كه آموزش آزاد يا متمركز دريافت نمايند. در برنامه‌هاى آموزشى هم‌آوا، علاوه بر مسائل روانشناختى، اشكال مختلف تاثير و بروز عوامل ناهشيار در رفتار فردى و اجتماعى، هنر، سينما و ادبيات مورد توجه قرار مى‌گيرند.