نقش روابط خواهر برادر (يا همشيرها) در رشد فردي

ترجمه و تلخیص: مریم بهبودی

 

بیشتر مطالعاتی که در زمینه خانواده انجام گرفته است حول محور والدین و مشکلات کودکان می چرخد، در صورتیکه رابطه خواهر و برادر از جنگ و نزاع و درگیری تا صمیمیت و حمایت اجتماعی متغیر است و در روند شکل گیری شخصیت فرزندان بسیار اهمیت دارد. در مواردی می توان ترکیب دوگانه ای از عشق و نفرت را در رابطه خواهر و برادر مشاهده کرد،علاوه بر اینکه خواهر برادرها بستری برای تولد و سازگاری خواهر برادرهای بعدی هستند، خواهر برادر تازه متولد شده به نوعی تهدیدی برای تعادل خانواده محسوب می¬شود که فرد نیاز به ارزیابی و سازگاری با آن را دارد.مسائلی مثل رقابت، تولد، از دست دادن خواهر و برادر بر روی ساختار شخصیت فرد تاثیر گذار است.

🔵همچنین خلق و خوی کودک نیز نقش موثری در رابطه خواهر و برادر و نحوه کنار آمدن آنها با یکدیگر دارد. فرزندانی که فعال و دارای هیجانات شدید هستند، بیشتر با خواهر برادران خود درگیرمی شوند.آثار خشونت در روابط خواهر و برادر نسبت به یکدیگر تاثیر عمیقی بر سازگاری هیجانی برخی از افراد می گذارد.کودکان برای ادراک رابطه با خواهر و برادرهایشان نیاز به حمایت از جانب والدین و تلاش بزرگترهایشان دارد، در نهایت معمولاً مردم هرگز متوجه نمی شوند که رابطه خواهر و برادری چگونه بر روی زندگی آنها تاثیر گذار بوده است.

دایره نفرت ما فقط معطوف به خواهر و برادرهایمان نمی شود بلکه خصومت و عداوت نسبت به والدین را نیز در بر می¬گیرد. همیشه به ما گوشزد شده است که باید به عزیزان خویش بی چون و چرا عشق بورزیم، و این در حالی است که زیگموند فروید گمان می کرد که اگرچه ما بستگان و خویشاوندان خویش را دوست می داریم خیلی وقتها ممکن است از ایشان متنفر هم باشیم و به علاوه نفرت داشتن از قوم و خویش نوعی انحراف و نابهنجاری نیست بلکه حالتی عادی و بهنجار است.

🔵وقتی عادی بودن و فراگیر بودن نفرت را در حوزه زندگی خانوادگی بپذیریم می توانیم تا با روان درمانی و روانکاوی و در حضور رازدارانه و پرده پوشانه فرد درمانگر، پرخاشگری های ویرانگر حیات خانوادگی را با تبدیل آن نفرت به کلام خنثی کنیم بطوریکه بتوان بنا به عقیده فروید تهدید به مرگ را مبدل به گفت و گویی بی پرده ساخت. بدین ترتیب فرد ممکن است در اتاق مشاوره و در خلال فرایند روان کاوی، در رابطه امن با درمانگر ،از طریق تخلیه هیجانی تجربه نفرت از بعضی اعضای خانواده را کاهش دهد و به مرور زمان استفاده از کلام را جایگزین تکانه ها و رفتارهای مخرب کند.

 

✳️منابع:

Eloise moore agger D.S.w(1998)،Psychoanalytic perspectives on sibling relationships

kernberg M.D،Arlene kramer،Richards Ed.D(1998)،Siblings of preadolescents:their role indevelopment paulivaf.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *