انتقال: تغيير در مفهوم يا تأكيد؟

ترجمه و تلخیص: سبا مقدم

 

مرتون گيل روانكاو معاصر برای نظرياتش در مورد مفهوم انتقال و تكنيك‌های درمان از طریق کار با آن مشهور شد. او در این مقاله ضمن توضیح نقطه‌نظراتش، به انتقادهای مخالفانش هم پاسخ می‌دهد.

او‌ در مقدمه مقاله با اشاره به تعاریف کلاسیک می‌گوید که با درنظر گرفتن “حقيقت” به عنوان آنچه درمانگر حس می‌كند مخالف است؛ به همین ترتیب آنچه بيمار حس مى كند “تحريف شده” نيست. به عبارت ديگر پديدهٔ انتقال تنها در پارادایم اجتماعی قابل درک است (یعنی هر دو نفر در آن مشارکت دارند.)

به طور كلي از نظر مرتون گیل تحليل انتقال «در اينجا-اكنون» از تمام کارهای دیگری که درمانگر انجام می‌دهد مهمتر است. به‌این معنى كه تا بیمار به طور داوطلبانه صحبت از “خاطرات گذشته” نكند، درمانگر كاری با اين بخش ندارد. او معتقد است با صحبت از انتقال در اينجا-اكنون، لاجرم خاطرات گذشته نیز مطرح خواهند شد و با تحليل انتقال، آنها نيز حل و فصل مى شوند.

از نظر نويسنده تعبير صرفاً فرضياتى است كه فقط و فقط با تداعى هاى بعدىِ بيمار تأیید يا رد مى شوند؛ اگر معلوم بشود كه تعبيرى غلط و يا نابجا بوده است، درمانگر بايد به دنبال معنى انتقالى آنچه در مورد بیمار نشنيده/نفهميده بوده، بگردد و نه اينكه تصور كند “بیمار مقاومت به شنيدن تعبير دارد” و يا “الان وقتش نيست” و يا تعبير را “زود” داده است. بلكه “در خود” به دنبال اين سوال بگردد كه سهم او در اين اتفاق چیست؛ و او چه چيزى را در صحبت بيمار به درستى “نشنيده “است.

نويسنده معتقد است “تعبير دادن” براى پديده انتقال مناسب است و “شفاف سازى” براي مطالب غير-از-انتقال. به عبارتى صحبت از مطالب غير-از-انتقال صرفاً مقدمه ايست براى اشاره به موضوع انتقال.

از این نقطه نظر به‌دلیل این‌که تمام كار تحليل در “فضاى رابطه” رخ مى دهد، پس اگر قسمتى از اين رابطه مورد بررسي قرار نگيرد(يعني تحليل انتقال)، مى تواند تمام آنچه كه انجام شده را خنثى و بى اثر سازد؛ از اين روى بررسى نكردن وجوهى از رابطه، هميشه خطرناك است.

 

گیل سه نوع مقاومت را از هم متمایز می‌کند:

  • مقاومتِ بيمار به آگاهي از انتقال
  •  مقاومت به حل و فصل شدن انتقال
  • مقاومت در درگير شدن در فضاى انتقالى

 

او در ادامه مى نويسد: “مقاومت” هميشه از طريق انتقال ابراز مى شود، بدين معنى كه يك پديده “بين فردى” است و “دفاع” يك پديده “درون فردى” است.

 

در اين رويكرد انتقال پاتولوژيك عبارت است از:

١- تفسير روابط بين فردى به صورتى خشك و وسواس گونه و ثابت!

٢-انتقالى كه مورد بررسى و بحث قرار نگيرد و مرضی شود.

 

از نظر گیل براى بسيارى، پرداختن به خاطرات گذشته در جلسه ساده تر است چراكه بررسى و درگير شدن در فضاى انتقالى سرشار است از عواطف آشفته براي هردو طرف. تمرکز صرف بر خاطرات گذشته و مسائل بیرون از جلسه، از نظر او يك روانكاوى اهلى، بى روح و بى مزه است.

 

Transferance: A Change in conception or Only in Emphasis

(‏Merton M. Gill (1984

 

:References

📎(1). Genetic transference

📎(2). Extra Transference

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *