توضیحات کارگاه

 

سری کارگاه‌های پژوهش کیفی

 

🔅کارگاه اول:
🌀مقدمات پژوهش کیفی
تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
ساعت ۱۷-۱۹

 

🔅کارگاه دوم:
🌀کدگذاری و تکنیک‌های آن
تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۹
ساعت ۱۷-۱۹

 

مدرس: دکتر دنیس شلبی

🔻استاد روانکا‌وی انستیتو روانکاوی شیکاگو
🔻رییس انجمن روانکاوی شیکاگو
🔻عضو هیئت علمی‌و مدرس دوره جامع رواندرمانی تحلیلی هم‌آوا

 

✅شرکت در این کارگاه‌ها برای عموم آزاد می‌باشد.