نقل قول

ملانى كلاين ١٩٤٠
مكاتبه با ژوان ريوير در مورد جنگ و دلايل روانشناختى آن
ترجمه: دکتر نهاله مشتاق

اگر احساس مسلط این باشد که جنگ بیرونی در واقع درون [فرد] در جریان است- اگر این حس وجود داشته باشد که هیتلر‌مانندی با یک هیتلر درونی در جنگ است- فرد حس ناامیدی می‌کند. چنین جنگی غیرممکن است زیرا از نظر شرایط درونى، حتماً به فاجعه ختم مى‌شود. این موضوع به شیوه‌ها و ابزاری که فرد در این جنگ درونی به کار می‌گیرد هم بستگی دارد. اگر او احساس کند که از هیتلر هیتلر‌تر است، همه چیز به تخریب کامل درونی منتهی خواهد شد. [اما] اگر تعادل بهتری بین وقایع درونی و وقایع بیرونی وجود داشته باشد و جنگ درونی مسلط نباشد، آنگاه فرد می‌تواند با قدرت و مصمم به جنگ دشمن بیرونی برود. [در چنین شرایطی] عوامل بسیار دیگری در جریان هستند که همه در جهت اعتماد بیشتر به ظرفیت فرد برای عشق ورزیدن، ساختن، [ وجود] ابژهٔ خوب و برقراری تعادل بین درون و بیرون کار می‌کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *