توضیحات کارگاه

 

📅 زمان: جمعه 24 مرداد 1399 (کارگاه یک روزه آنلاین)

🕘 ساعت 9:00 الی 13:00

مدرس: دکتر گلنوش شهباز

ظرفیت: 20 نفر

 

“یک نویسنده باید به زندگی آری بگوید، به تمام زندگی”

🟣نوشتن یعنی احضار زندگی! با همه ی جزئیات و مخلفات آن به تمامی. یعنی چنگ انداختن به لحظه‌های ناب زندگی!.

🟣در این‌ کارگاه یک روزه می‌خواهیم خودمان را به دست نوشتن بسپاریم و بدون اهمیتِ کیفیت نوشته مان، نوشتن را تمرین کنیم؛ خودمان را بتکانیم حتی اگر قرار باشد با دست خطی شل و وارفته یک واژه را تعریف کنیم یا تکه تکه بنویسیم. همچنین از آنچه نوشتن را ناممکن کرده و در مسیر آن انسداد ایجاد کرده است حرف خواهیم زد.

مخاطبان: روانشناسان ، روانپزشکان و علاقمندان به تمرین نوشتن.