توضیحات کارگاه

 

📅 زمان:  7 و 8 بهمن 1394
🕘

مدرس: پروفسور پاسکال رومن

هزینه:

ظرفیت: 35 نفر

 

کارگاه رواندرمانی تحلیلی نوجوانان. پروفسور پاسکال رومن. استاد دانشگاه لوزان سوییس. 7و 8 بهمن 1394

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.