توضیحات کارگاه

در این کارگاه به مشکلی می‌پردازیم که گریبان‌گیر بسیاری از درمانگران می‌شود. برای کسی که تفکر (و زبان) تحلیلی دارد، بسیار آسان‌تر است که با بیمارانی کار کند که تا حدی با روند تحلیل آشنایی دارند و به زبان آن آشنا هستند. سوال این است که اگر بیمار  با تفکر تحلیلی آشنایی قبلی نداشته باشد، با چه روش‌هایی می‌توان برای او‌ ذهنیت تحلیلی ایجاد کرد؟ کم نیستند درمانگرانی که در این مسیر دچار اشتباهات فاحش می‌شوند و رابطه درمانی را به شکست می‌رسانند. هدف از برگزاری این کارگاه، بحث و بررسی تکنیک‌های صحیح در درمان چنین بیمارانی است.

📅 زمان: چهارشنبه ۱۳ شهریور 1398
🕘 ساعت 9 الی 12

مدرس: دکتر نهاله مشتاق

ظرفیت: 20 نفر