پیش ثبت نام در اتاق درمان چه می گذرد؟

نظرسنجی دوره کیس کنفرانس دکتر مشتاق

همکار عزیز لطفا با جواب دادن به سوالات زیر، ما را در بهبود بخشیدن به روند آموزشی یاری کنید. در پاسخ به سوالات، عدد 5 به معنی بیشترین میزان رضایت و عدد 1 کمترین میزان رضایت است.
  • 5 (کاملا راضی) و 1 (کاملا ناراضی)