ترجمه و تالیف متون تحلیلی

یکی از فعالیت‌های متخصصان هم‌آوا ترجمه و تالیف متون تحلیلی به زبان فارسی بوده‌است. در همین راستا از ابتدای سال ۹۷ گروهی از درمانگرانی که دوره جامع روان‌درمانی را در سطح پیشرفته می‌گذرانند، زیر نظر دکتر نهاله مشتاق مشغول به ترجمه و تألیف کتاب‌هایی در حوزه روان‌درمانی تحلیلی هستند. این پروژه به شوق مشارکت در توسعهٔ ادبیات تحلیلی به زبان فارسی آغاز شد. پیشرفت کار و شناخت موانع طی جلسات منظم گروهی ارزیابی می‌شود. در زیر لیست کتاب‌ها را مشاهده می‌فرمایید:

کتاب‌های در حال ترجمه