پروژه‌های هم‌آوا

هم‌آوا علاوه بر تمرکز بر درمان، پژوهش و آموزش تحلیلی ، پروژه‌های مختلفی را اجرا کرده است. این پروژه­‌ها بر طیف وسیعی از مخاطبان از جمله کسانی که به تفکر روانکاوانه یا کاربرد آن در زمینه‌هایی مانند آموزش، هنر و فرهنگ علاقه دارند، متمرکز بوده‌­اند.