مقدمات نظریه لکان

[page_header show_title=”0″ bg_color=”#b80404″]

[title style=”center” text=”توضیحات کارگاه” size=”120″]

[row]

[col span__sm=”12″ divider=”true” align=”left” depth=”3″ depth_hover=”3″]

? زمان: پنجشنبه 7 آبان 1394

?ساعت 16-17:30 پنجشنبه ها یک هفته در میان

مدرس: دکتر علیرضا طاهری

ظرفیت: 15 نفر

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی با برخی مفاهیم بنیادی در نظریه لکان است.

 

The Name of the Father (sessions 1 and 2)

Freud, S. (1913) Totem and Taboo. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Translated by Strachey, J. Vintage, the Hogarth Press. S.E. 13

Chapter 4: “The Return of Totemism in Childhood”

Lacan, J. The Seminar of Jacques Lacan. Book III. The Psychoses (1955-1956). Edited by Jacques-Allain Miller and translated by Russell Grigg. W.W. Norton and Company. New York and London. 1993.
Chapters 17, 23 and 25.

Lacan, J. Les formations de l’inconscient (1957-1958). Séminaire V. Texte établi par Jacques-Allain Miller. Éditions du Seuil. 1998.
Chapters 8, 9, 10 and 11.

 

Diagnosis of Psychosis (session 3 and 4)

Leader, D. Introduction to JCFAR issue 22: Psychosis. Journal of the Centre for Freudian Analysis and Research. 2012.

Verhaeghe, P. On Being Normal and Other Disorders. A Manual for Clinical Psychodiagnostics. Translated by Sigi Jottkandt. Other Press. New York. 2004.

Chapter 15: “The Psychotic Structure of the Subject” (p. 429-458).

Watts, J. On the Maternal Function in Schizophrenia. Journal of the Centre for Freudian Analysis and Research issue 22: Psychosis. 2012.

 

Treatment of Psychosis (sessions 5 and 6)

Apollon, W. Bergeron, D. Cantin, L. After Lacan. Clinical Practice and the Subject of the Unconscious. Edited and with an Introduction by Robert Hughes and Kareen Ror Malone. State University of New York Press, 2002.

Introduction: Hughes, R. and Malone, K. “The Dialectic of Theory and Clinic”

Fink, B. Fundamentals of Psychoanalytic Technique. A Lacanian Approach for Practitioners. W.W. Norton and Company. New York. 2007.

Chapter 10: “Treating Psychosis” (p. 231-272).

Gherovici, P. Steinkoler, M. Lacan On Madness: Madness, Yes You Can’t. Routledge. 2015.

Chapter 3: Dana, G. “From Psychotic Illness to Psychotic Existence: On Re-Inventing the Institution”

Chapter 7: Maleval, J.C. “Contemporary Psychoanalysis and The Treatment of the Psychoses”

Chapter 8: Allouch, J. “Psychotic Transference”

 

The Drive (session 7)

Lacan, J. The Seminar of Jacques Lacan. Book XI. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis (1963-64). Edited by Miller, J-A. Translated by Sheridan, A. W. W. Norton & Company. New York and London. 1977.

“The Transference and the Drive” – chapters 10, 11, 12, 13, 14 and 15.

Verhaeghe, P. Love in a Time of Loneliness. Three Essays on Drive and Desire. Karnac. London. 1999.

Chapter 3: “The Drive” (p. 142-200)

 

Transference (session 8)

Lacan, J. The Seminar of Jacques Lacan. Book X. Anxiety (1962-63). Edited by Miller, J-A. Translated by A.R. Price. Norton & Company. Polity. 2014. Chapter 9.

Lacan, J. The Seminar of Jacques Lacan. Book XI. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis (1963-64). Edited by Miller, J-A. Translated by Sheridan, A. W. W. Norton & Company. New York and London. 1977.

“The Field of the Other and Back to the Transference” – chapters 16, 17, 18 and 19.

 

Shame (session 9)

Jacques Lacan and the Other Side of Psychoanalysis. Edited by Clemens, J. and Grigg, R. Duke University Press. Durham and London, 2006.
Chapter 1: Miller, J-A. “On Shame”.

Chapter 12: Laurent, E. “Symptom and Discourse.”

Copjec, J. (2006) “May ‘68, The Emotional Month.” In Žižek, S. (ed.)

Lacan. The Silent Partners. Verso. London and New York. p. 90-114.

Pajaczkowska, C. “The Garden of Eden: sex, shame and knowledge”. In Shame and Sexuality: Psychoanalysis and Visual Culture. Edited by Pajaczkowska, C. and Ward, I. Routledge. London and New York, 2008.

 

Psychoanalysis and Film (sessions 10 and 11)

Copjec, J. “The Object-Gaze: Shame, Hejab, Cinema” December 8, 1997.
Lacan, J. The Seminar of Jacques Lacan. Book XI. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis (1963-64). Edited by Miller, J-A. Translated by Sheridan, A. W. W. Norton & Company. New York and London. 1977.

Chapter 8: “The Line and Light”

McGowan, T. The Real Gaze. Film Theory After Lacan. State University of New York Press. 2007.

Introduction: “From the Imaginary Look to the Real Gaze”

 

[/col]

[/row]