توضیحات کارگاه

 

📅 زمان: پنجشنبه‌ها (سمینار بالینی همراه با ارائه كيس تحليلى)

شروع دوره: 9 مرداد 1399 (دوره ۶ جلسه ای آنلاین)

🕘 ساعت 10:15 الی 11:45

مدرس: دکتر نهاله مشتاق

ظرفیت: 20 نفر

 

🔺سمينارهاى بالينى براى بحث و بررسى جلسات رواندرمانى طراحی شده است. در این سمينار صورتبندی محتوای بالینی ارائه شده و مداخلات مؤثر را بحث خواهيم كرد.

🔺تمركز بر پيوند دادن تئورى و كار بالينى، به عميق‌تر شدن درک تحلیلی کمک کرده و مهارت درمانگر را در کار با مراجعین خود افزایش می‌دهد.

◾️اولویت ثبت‌نام با متقاضیانی است که سابقه کار بالینی داشته و تحت نظر سوپروایزر باشند.