توضیحات کارگاه

 

📅 زمان: پنجشنبه‌ها یک هفته درمیان (8 جلسه آنلاین)

          شروع دوره از 1 آبان 1399

🕘 ساعت ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۳۰

     مدرس: دکتر نهاله مشتاق

     ظرفیت: 20 نفر

 

🔺سمينارهاى بالينى براى بحث و بررسى جلسات رواندرمانى طراحی شده است. در این سمينار صورتبندی محتوای بالینی ارائه شده و مداخلات مؤثر را بحث خواهيم كرد.

🔺تمركز بر پيوند دادن تئورى و كار بالينى، به عميق‌تر شدن درک تحلیلی کمک کرده و مهارت درمانگر را در کار با مراجعین خود افزایش می‌دهد.

◾️اولویت ثبت‌نام با متقاضیانی است که سابقه کار بالینی داشته و تحت نظر سوپروایزر باشند.