دکتر انسیه انجدانی روانشناس و روان‌درمانگر تحلیلی، در تهران مشغول به کار است. او دانش‌­آموختۀ دانشگاه الزهرا و فارغ‌­التحصیل دورۀ جامع آموزش روان‌درمانی تحلیلی از مؤسسه هم‌­آوا است.  دکتر انجدانی کاندیدای “دورۀ پیشرفتۀ نظریه و تکنیک بالینی روابط ابژه” در مؤسسه روابط ابژه در نیویورک (Object relations institute) است.

او یکی از بنیان­گذاران صفحۀ تخصصی «مدرسۀ روان­‌درمانی تحلیلی» در پلتفورم اینستاگرام و وب­‌سایت آموزشِ تخصصی روان‌درمانی تحلیلیwww.ispp-group.com است. وب‌سایت و صفحۀ تخصصی مدرسۀ روان‌درمانی تحلیلی جهت آموزش مجازی روان­‌درمانی تحلیلی به مخاطبین روانشناس، مشاور و روانپزشک طراحی شده است.

دکتر انجدانی تا کنون سخنرانی‌­هایی در زمینۀ مسائل مرتبط با هویت و گرایش جنسی، آسیب‌­شناسی خودشیفتگی، و اعتماد و بی اعتمادی در کنگره‌­های روانکاوی ارائه کرده است.

لیست مقالات، سخنرانی‌­ها و ترجمه­‌ها:

 ارائه سخنرانی با عنوان “سنگینی تحمل ناپذیر بی اعتمادی: گزارش یک شکست”در سومین همایش سالیانۀ انجمن علمی‌روان‌درمانی ایران، بهمن ماه 1399، تهران، ایران.

 ارائه سخنرانی با عنوان “مرا به خانه‌ام ببر: بررسی سرگردانی میان تعلق و بیگانگی” در دومین همایش سالیانۀ انجمن علمی‌روان‌درمانی ایران، زمستان 97، تهران، ایران.

ارائه سخنرانی در سمپوزیوم کار با بیماران نارسیستیک با عنوان “در جست و جوی خویشتن گم شده در آینه: بررسی آسیب شناسی‌های خویشتن در یک مورد ترنس سکچوال”، نخستین همایش سالیانۀ انجمن علمی‌روان‌درمانی ایران، بهمن 1396، تهران، ایران.

 بررسی پدیدارشناسانۀ تجربۀ غم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، مجله مطالعات روانشناختی، 1396،  دوره 13، شماره 1.

 رابطۀ منزلت‌­های هویت و هوش هیجانی در دانش‌­آموزان دبیرستانی دختر و پسر، مجله علوم روانشناختی، 1395، دوره 58.

 ارائه پوستر با عنوان بررسی فرآیند تصمیم­‌گیری در سه موقعیت شناختی هشیار، ناهشیار و فوری، اولین همایش سراسری روانشناسی پویایی در ایران، اسفند 1388، ایران، تهران.

 روانشناسی بالینی سلامت، جان بول، ترجمه انسیه انجدانی، فاطمه آقایی میبدی وحید صادقی،به ویراستاری دکتر فریبا زرانی، دکتر حمید پورشریفی،1394، انتشارات ارجمند.

 

1) Correlation between cancer patients Demographic and Socioeconomic factors and informational sources, Health med journal of society for development in new net environment in B & H, 2012, 7.

2) Validity and reliability of lung cancer quality of life Questionnaire from European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC QLQ – LC13) in Iran, Health med journal of society for development in new net environment in B & H, 2012, 6.

3) Physical, financial unmet needs and coping in cancer patients, Health med journal of society for development in new net environment in B & H, 2012, 6.

4) Reliability and validity of a Farsi version of 18- item Mental Health Inventory, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2011, 30.

5) Creativity in conscious and unconscious thought condition in Iranian population, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2011, 30.

6) The study of immediate, unconscious, and conscious thoughtcondition in the post choice satisfaction: A replicated study, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2011, 30.

7) Integrative Self-Knowledge and Mental Health, rocedia – Social and Behavioral Science, 2011, 30.

8) Improving self-esteem can improve quality of life in cancer patients (poster presentation), 24th European health psychology conference, Cluj-Napoca, Romania, September, 2010.

9) Impact of coping style and social support on quality of life in cancer patients, (poster presentation), 24th European health psychology conference, Cluj-Napoca, Romania, September, 2010.

10) The Effect of Spirituality And Religiosity on Mental Health And Quality of Life In Cancer Patients (poster presentation). The 12th IPOS  world congress (International Psycho-Oncology Society), Quebec, Canada, May, 2010.

11) Unmet Informational Needs of Cancer Patients (poster presentation), The 5th APOCP conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), Turkey, Istanbul, April, 2010.

12) Iranian Cancer Patients Satisfaction from interpersonal and Community Relations (poster presentation), The 5th APOCP conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), Turkey, Istanbul, April, 2010.

13) Prevention and Screening Messages in Two Iranian Nationwide Newspapers (poster presentation), The 5th APOCP conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), Turkey, Istanbul, April, 2010.

14) Iranian Cancer Patients: Do coping Styles Affect Quality of Life (poster presentation), The 5th APOCP conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), Turkey, Istanbul, April, 2010.

15) Barriers And Facilitators In Adherence to Treatment In Cancer Patients (poster presentation), The 5th APOCP conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), Turkey, Istanbul, April, 2010.

16) Hope and support in cancer related articles of two Iranian nationwide newspapers (poster presentation), The 5th APOCP conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), Turkey, Istanbul, April, 2010.

17) Scales in Cancer Patients: A Systematic Review of Instruments  (poster presentation), The 5th APOCP conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), Turkey, Istanbul, April, 2010.