دکتر انسیه انجدانی

دکتر انسیه انجدانی (PHD) روانشناس و رواندرمانگر تحلیلی، در تهران مشغول به کار است. او دوره­‌های تحصیلی خود در زمینه روانشناسی را به ترتیب در دانشگاه‌­های خوارزمی، تهران و الزهرا سپری کرده است . دکتر انجدانی از فارغ‌­التحصیلان دوره جامع آموزش رواندرمانی تحلیلی در مؤسسه هم آوا و هم چنین از اعضای هیئت علمی‌این مؤسسه است. وی در حال حاضر کاندیدای دوره پیشرفته نظریه و تکنیک بالینی روابط ابژه در موسسه روابط ابژه نیویورک (Object relations institute) است.

دکتر انجدانی یکی از ­بنیان­گذاران صفحه تخصصی «مدرسه روان­درمانی تحلیلی» در پلتفورم اینستاگرام و وب­سایت آموزشِ تخصصی رواندرمانی تحلیلیwww.ispp-group.com   است. وبسایت و صفحۀ تخصصی مدرسۀ رواندرمانی تحلیلی جهت آموزش مجازی روان­درمانی تحلیلی از پایه به مخاطبین روانشناس، مشاور و روانپزشک طراحی شده است. او تا کنون درس‌هایی در زمینه تاریخچه مکاتب روانکاوی (از جمله نظریه فروید و کلاین) و کار با آسیب شناسی­‌های خودشیفته را در مؤسسه هم‌­آوا ارائه کرده است و سوپرویژن  تعدادی از دانشجویان و درمانگران دیگر را در این مؤسسه به عهده دارد.

دکتر انجدانی تا کنون سخنرانی­‌هایی در زمینه مسائل مرتبط با هویت و گرایش جنسی، آسیب‌شناسی­‌های خودشیفته و اعتماد و بی اعتمادی در کنگره‌­های روانکاوی ارائه کرده است.

لیست مقالات، سخنرانی‌­ها و ترجمه­‌ها :

 • ارائه سخنرانی با عنوان “سنگینی تحمل ناپذیر بی اعتمادی: گزارش یک شکست”در سومین همایش سالیانه­‌ی انجمن علمی‌رواندرمانی ایران، بهمن ماه 1399، تهران، ایران.
 • ارائه سخنرانی با عنوان “مرا به خانه ام ببر: “بررسی سرگردانی میان تعلق و بیگانگی” در دومین همایش سالیانه­‌ی انجمن علمی‌رواندرمانی ایران، زمستان 97، تهران، ایران.
 • ارائه­‌ی سخنرانی در سمپوزیوم کار با بیماران نارسیستیک با عنوان “در جست و جوی خویشتن گم شده در آینه: بررسی آسیب شناسی‌های خویشتن در یک مورد ترنس سکچوال”، نخستین همایش سالیانه­‌ی انجمن علمی‌رواندرمانی ایران، بهمن 1396، تهران، ایران.
 • بررسی پدیدارشناسانه‌­ی تجربه‌­ی غم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، مجله مطالعات روانشناختی، 1396، دوره 13، شماره 1.
 • رابطه‌­ی منزلت‌­های هویت و هوش هیجانی در دانش‌­آموزان دبیرستانی دختر و پسر، مجله علوم روانشناختی، 1395، دوره 58.
 • ارائه پوستر با عنوان بررسی فرآیند تصمیم‌­گیری در سه موقعیت شناختی هشیار، ناهشیار و فوری، اولین همایش سراسری روانشناسی پویایی در ایران، اسفند 1388، ایران، تهران.
 • روانشناسی بالینی سلامت، جان بول، ترجمه انسیه انجدانی، فاطمه آقایی میبدی وحید صادقی،به ویراستاری دکتر فریبا زرانی، دکتر حمید پورشریفی،1394، انتشارات ارجمند.
 • Correlation between cancer patients Demographic and Socioeconomic factors and informational sources, Health med journal of society for development in new net environment in B & H, 2012, 7.
 • Validity and reliability of lung cancer quality of life Questionnaire from European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC QLQ – LC13) in Iran, Health med journal of society for development in new net environment in B & H, 2012, 6.
 • Physical, financial unmet needs and coping in cancer patients, Health med journal of society for development in new net environment in B & H, 2012, 6.
 • Reliability and validity of a Farsi version of 18- item Mental Health Inventory, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2011, 30.
 • Creativity in conscious and unconscious thought condition in Iranian population, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2011, 30.
 • The study of immediate, unconscious, and conscious thoughtcondition in the post choice satisfaction: A replicated study, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2011, 30.
 • Integrative Self-Knowledge and Mental Health, rocedia – Social and Behavioral Science, 2011, 30.
 • Improving self-esteem can improve quality of life in cancer patients (poster presentation), 24th European health psychology conference, Cluj-Napoca, Romania, September, 2010.
 • Impact of coping style and social support on quality of life in cancer patients, (poster presentation), 24th European health psychology conference, Cluj-Napoca, Romania, September, 2010.
 • The Effect of Spirituality And Religiosity on Mental Health And Quality of Life In Cancer Patients (poster presentation). The 12th IPOS world congress (International Psycho-Oncology Society), Quebec, Canada, May, 2010.
 • Unmet Informational Needs of Cancer Patients (poster presentation), The 5th APOCP conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), Turkey, Istanbul, April, 2010.
 • Iranian Cancer Patients Satisfaction from interpersonal and Community Relations (poster presentation), The 5th APOCP conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), Turkey, Istanbul, April, 2010.
 • Prevention and Screening Messages in Two Iranian Nationwide Newspapers (poster presentation), The 5th APOCP conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), Turkey, Istanbul, April, 2010.
 • Iranian Cancer Patients: Do coping Styles Affect Quality of Life (poster presentation), The 5th APOCP conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), Turkey, Istanbul, April, 2010.
 • Barriers And Facilitators In Adherence to Treatment In Cancer Patients (poster presentation), The 5th APOCP conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), Turkey, Istanbul, April, 2010.
 • Hope and support in cancer related articles of two Iranian nationwide newspapers (poster presentation), The 5th APOCP conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), Turkey, Istanbul, April, 2010.
 • Coping Scales in Cancer Patients: A Systematic Review of Instruments (poster presentation), The 5th APOCP conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), Turkey, Istanbul, April, 2010.