دکتر پریسا مشروطی

 

دکتر پریسا مشروطی روانشناس بالینی و روان درمانگر تحلیلی است. او دوره‌های تحصیلی در زمینه روانشناسی را به ترتیب در دانشگاه‌های تبریز، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و تبریز سپری کرده است.
دکتر پریسا مشروطی از سال ۸۸ بطور تخصصی دوره‌های آموزشی روان‌درمانی را پشت سرگذاشته و به کار بالینی مشغول است.
وی از سال ۹۰ طبق سنت روانکاوی تحت آنالیز شخصی و دریافت سوپرویژنی فردی و گروهی و آموزش مدون و متمرکز در حوزه روانکاوی است.  وی از نخستین فارغ التحصیلان دوره جامع روانکاوی موسسه هم آوا می‌باشد.
تخصص دکتر مشروطی روان درمانی تحلیلی بزرگسالان مبتنی بر رویکردهای روانکاوی معاصر و روابط ابژه است.
دکتر مشروطی تا کنون سخنرانی‌هایی در زمینه ترومای فرانسلی و فرآیندهای ناخودآگاه جمعی در مجامع روانکاوی ارائه کرده وتجربه طراحی پنل و سخنرانی در کنگره روانشناسی دانشگاه تبریز را دارد.
او اکنون به عنوان درمانگر تحلیلی و سوپروایزر دانشجویان و درمانگران با موسسه هم آوا همکاری می‌کند.
لیست مقالات چاپ شده وی در لینک زیر قابل دسترسی است:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AHoSzlVQ83ShoS2WIhnWmnVFoQbUNcpUYImkpK2AXgZ

_IvnHdQLLzTkXAw0UBv_z47qfkTepM3cN4Ehwsq68DQ&user=0n5EbjsAAAAJ