دکتر زهره امرالهی

دکتر زهره امراللهی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی، ورودی رشتهٔ پزشکی سال ۱۳۷۸ دانشکدهٔ پزشکی دانشگاه آزاد تهران است.
او درسال ۱۳۸۶ با سهمیهٔ یک درصد برتر، از رشتهٔ پزشکی فارغ‌التحصیل شد و در همان سال با رتبهٔ یک رزیدنتی روانپزشکی، وارد رشتهٔ روانپزشکی دانشگاه تهران شد. او در سال ۱۳۸۹ با بوردتخصص از رشتهٔ روانپزشکی، فارغ‌التحصیل شد و از سال ۱۳۸۷ آموزش روانکاوی را در بیمارستان روزبه شروع کرد

و پس از فارغ‌التحصیلی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دوره‌های مختلف روان‌درمانی را گذراند و از سال ۱۳۹۳ وارد موسسهٔ هم‌آوا شد. 

 او از سال ۱۳۹۷ دورهٔ جامع روان‌درمانی را در این موسسه شروع کرد و در سال ۱۳۹۶ اقدام به تاسیس مرکز جامع روانپزشکی و روان‌درمانی کسری در شهر کرج کرد که این مرکز عمدتاً با رویکرد روان‌درمانی تحلیلی در شهر کرج با نظارت وی مشغول به فعالیت است.

دکتر امراللهی از سال ۱۳۹۶ عضوِ هیات‌مدیرهٔ روانپزشکی شاخهٔ البرز است. و در حال‌حاضر به عنوان روانپزشک و درمانگر تحلیلی در مرکز کسری کرج فعالیت دارد.
همچنین او از سال ۱۴۰۰ به عنوان هیات‌عملی و سوپروایزر دانشجویان و درمانگران موسسه شروع به فعالیت کرده است.