توضیحات کارگاه

 

📅 زمان: پنجشنبه 17 خرداد 1395
🕘ساعت 18-19:30

مدرس: پروفسور دانلد کاروت

ظرفیت: 15 نفر

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی با مفاهیم زیربنایی نظریۀ کلاین می‌باشد. شرکت‌کنندگان، خوانش مدرن این نظریه را در کنار تعاریف سنتی فرا خواهندگرفت. این دوره در ترم‌های بعد ادامه پیدا می‌کند و برمبنای آن نظریات دیگری مانند نظریۀ بیون تدریس خواهدشد.