دوره یکساله آشنایی با مفاهیم روانکاوی

دورهٔ یک‌سالهٔ آشنایی با دیدگاه روانکاوی در پاسخ به نیاز و درخواست مخاطبان غیرروانشناس، روانشناسان و آن دسته از از متخصصان حوزهٔ روان طراحی شده و درحال برگزاری است که آشنایی محدودی با مبانی و کلیات این رویکرد دارند.
در این دوره علاقمندان به رویکرد روانکاوی با تفکر روانکاوی، رشد روانی و مراحل آن، آسیب‌های روانی و همچنین مکاتب و اکثر نظریه‌پردازان روانکاوی معاصر آشنا می‌شوند.
این دوره به رشد تفکر روانشناختی و غنای اطلاعات عمومی‌شرکت‌کنندگان کمک بسزایی می‌کند و به شکلی کاربردی طراحی شده است، اما هدفش تربیت درمانگر نیست. فارغ‌التحصیلان این دوره صلاحیت کار با بیمار و مهارت درمانگری را کسب نخواهند کرد، اما فارغ التحصیلان واجد شرایط می‌توانند از آن به عنوان امتیازی برای ورود به دورهٔ جامع روان‌درمانی هم‌آوا برای یادگیری مهارت‌های درمانی استفاده کنند.