توضیحات کارگاه

 

📅 زمان: یکشنبه‌ها  هر هفته ( دوره 10 جلسه‌ای آنلاین)

شروع از 9 آذر

🕘 ساعت 12:30 الی 14:00

مدرسین: دکتر انسیه انجدانی

ظرفیت: 25 نفر

 

🟢مدلی که ما امروزه در اتاق درمان روانکاوی با بیماران مان کار می­کنیم و نحوه­ی نگاه کردن­مان به آسیب­شناسی­‌های روانی حاصل سال­های سال تغییر و تحول و پوست اندازی نظریات روانکاویست، هر چند که کلیت داستان هم چنان وفاداریش را به نسخه اولیه که از اتاق کار فروید بیرون آمده، حفظ کرده است.
🟢در این دوره میخواهیم به همان نسخه برگردیم، به اولین نسخه از اصول بالینی و آسیب شناسی در نظریه روانکاوی، به این روش درمانی در روزهای آغازین تولدش.
🟢به نظریه فروید در مورد انتقال، شروع و پایان درمان، حل و فصل و برساخت خواهیم پرداخت و آسیب شناسی‌هایی از جمله وسواس، خودشیفتگی، هیستریا، مازوخیسم، سایکوز، سوگ و افسردگی را از نظر فروید بررسی خواهیم کرد.