درمانگران کلینیک

دکتر زهره امرالهی

دکتر زهره امرالهی

دکتر زهره امراللهی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی، ورودی رشتهٔ پزشکی سال ۱۳۷۸ دانشکدهٔ پزشکی دانشگاه آزاد تهران است.
او درسال ۱۳۸۶ با سهمیهٔ یک درصد برتر، از رشتهٔ پزشکی فارغ‌التحصیل شد و در همان سال با رتبهٔ یک رزیدنتی روانپزشکی، وارد رشتهٔ روانپزشکی دانشگاه تهران شد. او در سال ۱۳۸۹ با بوردتخصص از رشتهٔ روانپزشکی، فارغ‌التحصیل شد و از سال ۱۳۸۷ آموزش روانکاوی را در بیمارستان روزبه شروع کرد و پس از فارغ‌التحصیلی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دوره‌های مختلف روان‌درمانی را گذراند و از سال ۱۳۹۳ وارد موسسهٔ هم‌آوا شد. 

جهت دریافت نوبت ارزیابی با درمانگر مدنظر خود، از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با شمارهٔ 02188741621 و 09394700932 تماس بگیرید.

دکتر آزاده خردمند

روانپزشک ، دارای دانشنامه تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاندیدای روان درمانگری تحلیلی در موسسه هم آوا

روان درمانی تحلیلی آنلاین

ردهٔ سنی بزرگسال

برای اختلالات مرتبط با
اضطراب
افسردگی
تروما
خشم
سوگ
اعتیاد
خیانت
مشکلات جنسی

جهت دریافت نوبت ارزیابی با درمانگر مدنظر خود، از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با شمارهٔ 02188741621 و 09394700932 تماس بگیرید.

دکتر آزاده خردمند

حسین داداش زاده

حسین داداش زاده

روانشناس بالینی در بیمارستان روانپزشکی
فارغ التحصیل رشته روانشناسی بالینی از علوم پزشکی شهید بهشتی
فارغ‌التحصیل دوره جامع رواندرمانی موسسه هم‌آوا

رواندرمانی تحلیلی/ روانکاوی آنلاین

ردهٔ سنی بزرگسال و نوجوان

برای اختلالات مرتبط با اضطراب/ اضطراب اجتماعی
فوبیا
افسردگی
وسواس
تروما
روابط بین فردی
مشکلات سازگاری

جهت دریافت نوبت ارزیابی با درمانگر مدنظر خود، از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با شمارهٔ 02188741621 و 09394700932 تماس بگیرید.

مدیا رئیس­‌دانا

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی‌و کاندیدای دوره جامع رواندرمانی تحلیلی در موسسه هم آوا

رواندرمانی تحلیلی آنلاین و حضوری

ردهٔ سنی بزرگسال و نوجوان

برای اختلالات مرتبط با
اضطراب
افسردگی
تروما
اختلالات روان-تنی

جهت دریافت نوبت ارزیابی با درمانگر مدنظر خود، از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با شمارهٔ 02188741621 و 09394700932 تماس بگیرید.

مدیا رئیس­‌دانا

دکتر یاسمن طبیبی

دکتر یاسمن طبیبی

روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی،
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، عضو هیات علمی‌در گروه روانپزشکی بیمارستان آموزشی دانشگاه جندی شاپور، کاندیدای دوره جامع رواندرمانی تحلیلی موسسه هم‌آوا

رواندرمانی تحلیلی آنلاین

ردهٔ سنی بزرگسال

برای اختلالات مرتبط با
افسردگی
اضطراب
تروما
مشکلات روان‌تنی

جهت دریافت نوبت ارزیابی با درمانگر مدنظر خود، از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با شمارهٔ 02188741621 و 09394700932 تماس بگیرید.

فائزه طهرانی

کارشناسی ارشد روانشناس بالینی خانواده درمانی، فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی و دوره جامع روان درمانی تحلیلی موسسه هم آوا .

روان درمانی تحلیلی حضوری

ردهٔ سنی بزرگسال

برای اختلالات مرتبط با
اضطراب
افسردگی
مشکلات ارتباطی
تروما
خشم  و رفتارهای خودآسیب رسان
سوگ
مشکلات روان تنی
اختلالات خوردن

جهت دریافت نوبت ارزیابی با درمانگر مدنظر خود، از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با شمارهٔ 02188741621 و 09394700932 تماس بگیرید.

فائزه طهرانی

حسین عمیدی

حسین عمیدی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی‌از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
و‌کاندیدای دوره جامع رواندرمانی موسسه هم‌آوا

رواندرمانی تحلیلی
حضوری و آنلاین

ردهٔ سنی بزرگسال

برای اختلالات مرتبط با
افسردگی
اضطراب
تروما
مشکلات ارتباطی
سوگ
خشم و رفتارهای خودتخریبی

جهت دریافت نوبت ارزیابی با درمانگر مدنظر خود، از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با شمارهٔ 02188741621 و 09394700932 تماس بگیرید.

منیره کرمانی جهانگیر

روان شناس بالینی
روان درمانگر و زوج درمانگر تحلیلی
کاندیدای دوره ی جامع روانکاوی موسسه هم آوا، مدرس دانشگاه فردوسی و مشاور و روان شناس دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

زوج درمان‌گر با رویکرد هیجان مدار

رواندرمانی آنلاین فردی و زوجی

ردهٔ سنی بزرگسال

برای اختلالات مرتبط با اضطراب افسرگی
تروما
شکست‌های عاطفی و خیانت

جهت دریافت نوبت ارزیابی با درمانگر مدنظر خود، از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با شمارهٔ 02188741621 و 09394700932 تماس بگیرید.

منیره کرمانی جهانگیر

صالحه کوچکی

صالحه کوچکی

کارشناس ارشد روانشناسی و کاندیدای دوره جامع رواندرمانی تحلیلی موسسه هم‌آوا

رواندرمانی تحلیلی آنلاین

ردهٔ سنی بزرگسال

برای اختلالات مرتبط با
افسردگی
اضطراب
تروما
مشکلات ارتباطی

جهت دریافت نوبت ارزیابی با درمانگر مدنظر خود، از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با شمارهٔ 02188741621 و 09394700932 تماس بگیرید.

سمیرا لطفی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی فارغ‌التحصیل از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و دوره جامع رواندرمانی تحلیلی موسسه هم‌آوا.

رواندرمانی تحلیلی آنلاین

ردهٔ سنی بزرگسال

برای اختلالات مرتبط با
اضطراب
افسردگی
تروما

و کسانی که فارغ از هر گونه اختلال مشخصی در پی یافتن مسیر خود در مسیر پرتلاطم و سردرگم کننده زندگی هستند.

جهت دریافت نوبت ارزیابی با درمانگر مدنظر خود، از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با شمارهٔ 02188741621 و 09394700932 تماس بگیرید.

سمیرا لطفی

دکتر فرزانه محمدی

دکتر فرزانه محمدی

روانشناس بالينی و روان درمانگر تحلیلی

فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی و دوره جامع رواندرمانی تحلیلی موسسه هم‌آوا

رواندرمانی تحلیلی آنلاین

ردهٔ سنی بزرگسال

برای اختلالات مرتبط با
افسردگی
اضطراب
اختلالات خوردن
سوگ
خشم و رفتارهای خود آسیب رسان مسائل ارتباطی و بین فردی
و افرادی که فارغ از چنین مسائلی به کشف چرایی‌ها، تجربه و شناخت بهتر دنیای درون روانی خود علاقمند هستند.

جهت دریافت نوبت ارزیابی با درمانگر مدنظر خود، از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با شمارهٔ 02188741621 و 09394700932 تماس بگیرید

دکتر پریسا مشروطی

روانشناس بالینی و روان درمانگر تحلیلی، فارغ‌التحصیل دانشگاه تبریز و دوره جامع رواندرمانی تحلیلی موسسه هم‌آوا.

روان درمانی تحلیلی آنلاین

ردهٔ سنی بزرگسال

برای اختلالات شخصیت
اضطراب
افسردگی
مشکلات ارتباطی
تروما

جهت دریافت نوبت ارزیابی با درمانگر مدنظر خود، از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با شمارهٔ 02188741621 و 09394700932 تماس بگیرید.

دکتر پریسا مشروطی

پارمیس احمدی زاده

پارمیس احمدی زاده

فوق لیسانس روانشناسی بالینی

فارغ‌التحصیل دوره جامع رواندرمانی تحلیلی موسسه هم‌آوا

رواندرمانی آنلاین فردی و زوجی

ردهٔ سنی بزرگسال

اضطراب
افسردگی
تروما
مشکلات ارتباطی

جهت دریافت نوبت ارزیابی با درمانگر مدنظر خود، از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با شمارهٔ 02188741621 و 09394700932 تماس بگیرید