درمانگران کلینیک

دکتر زهره امرالهی

دکتر زهره امراللهی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی، ورودی رشتهٔ پزشکی سال ۱۳۷۸ دانشکدهٔ پزشکی دانشگاه آزاد تهران است.
او درسال ۱۳۸۶ با سهمیهٔ یک درصد برتر، از رشتهٔ پزشکی فارغ‌التحصیل شد و در همان سال با رتبهٔ یک رزیدنتی روانپزشکی، وارد رشتهٔ روانپزشکی دانشگاه تهران شد. او در سال ۱۳۸۹ با بوردتخصص از رشتهٔ روانپزشکی، فارغ‌التحصیل شد و از سال ۱۳۸۷ آموزش روانکاوی را در بیمارستان روزبه شروع کرد و پس از فارغ‌التحصیلی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دوره‌های مختلف روان‌درمانی را گذراند و از سال ۱۳۹۳ وارد موسسهٔ هم‌آوا شد.