کارگاهها و نشستهای تخصصی

نظریهٔ کنش درمان‌بخش

? زمان:پنجشنبه‌ها یک هفته در میان

آغاز دوره از: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ (8 جلسه آنلاین)

? ساعت: ۱۵:۱۵ الی ۱۶:۳۰

?مدرس: دکتر گورمیت کانوال

روانکاو انستیتو ویلیام النسون وایت نیویورک

مطالعه بیشتر »