چرا هم‌آوا؟

هم‌آوا برنامۀ جامع و مدونی ارائه می‌دهد که از برنامۀ درسی مؤسسات روانکاوی جهان پیروی می‌کند. هیئت‌علمی‌هم‌آوا از روان‌درمانگران و روانکاوان فارسی زبان و همچنین روانکاوان غیر فارسی زبان تشکیل شده است. موسسۀ هم‌آوا کارگاه‌ها و سمینارهای نوینی را با حضور سخنرانان مهمان از سراسر جهان برگزار می‌کند. هم‌آوا در ایران تنها مؤسسه‌ای است که برنامه‌ای دوساله‌ تحت عنوان زنان و روانکاوی برگزار می‌­کند.