چرا آموزش در هم‌آوا را به شما توصیه می‌کنیم؟

با وجود اختلاف نظرهای فراوان، رویکرد تحلیلی علاقمندان بسیاری پیدا کرده   است. شوق درک پیچیدگی‌های روان انسان و تلاش برای کاهش رنج   مراجعان، باعث شده تا روانشناسان و روانپزشکان زیادی به ارائۀ این نوع   درمان گرایش پیدا کنند.
مدرسان هم‌آوا با نگاهی آکادمیک و با تکیه به اصول علمی‌و اخلاقی   تصمیم به آموزش دانشجویان گرفته‌اند. تجربۀ سال‌ها کار بالینی،آموزش مداوم مدرسان و بهره‌بردن از اساتید برجستۀ بین المللی جهت طرح مسائل روز در حوزۀ تحلیل، از جمله مزایای این مرکز است. اما شاید مهم‌تر از همۀ این‌ها و در سطحی بسیار متفاوت از تمام این عوامل، تعهد عمیق ما به ذهن کاوشگر جوانانی است که هم‌آوا را برای کسب نگاهی متفاوت انتخاب می‌کنند.