حسین داداش زاده

 

فارغ التحصیل رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مقطع ارشد
فارغ التحصیل دوره جامع رواندرمانی تحلیلی موسسه هم‌آوا
حیطه فعالیت: رواندرمانی تحلیلی/ روانکاوی (کلینیکی).
روانشناس بالینی در بیمارستان روانپزشکی رازی
پروانه اشتغال تخصصی سازمان نظام روانشناسی  8245