ثبت نام شنیدن و گوش دادن تحلیلی (دوره دوم)

نظرسنجی دوره ابژه 1

همکار عزیز لطفا با جواب دادن به سوالات زیر، ما را در بهبود بخشیدن به روند آموزشی یاری کنید. در پاسخ به سوالات، عدد 5 به معنی بیشترین میزان رضایت و عدد 1 کمترین میزان رضایت است.
  • 5 (کاملا راضی) و 1 (کاملا ناراضی)