ژورنال گفتمان روانکاوی

 ژورنال بین‌المللی مباحث بالینی، تئوری و فرهنگی روانکاوی

گفتمان روانکاوی، ژورنالی است که به بحث‌های میان رشته‌ای متخصصان بالینی، محققان، نظریه‌پردازان فرهنگی و منتقدان ادبی در چارچوب روانکاوی اختصاص دارد. گفتمان روانکاوی با ژورنال اروپایی روانکاوی همکاری دارد و برای گفتگو با خوانندگانی که علاقمند به روانکاوی هستند راه‌اندازی شده و پذیرای مقالات رشته‌ها و مکاتب مختلف می‌باشد.

گفتمان روانکاوی، از دیدگاه‌های مختلف استقبال می‌کند و محققان رویکردهای متفاوت را به ارسال مقالاتی که شیوه‌های نوین درک ابعاد ناهوشیار را به بحث می‌گذارند دعوت می‌نماید.

لینک سایت ژورنال گفتمان روانکاوی