باشگاه کتاب‌خوانی: تکرار دوره سوم: لارنس جی. بروان: بیون و یادگیری از تجربه

 

[page_header show_title=”0″ bg_color=”#b80404″]

[title style=”center” text=”توضیحات کارگاه” size=”120″]

[row]

[col span__sm=”12″ divider=”true” align=”left” depth=”3″ depth_hover=”3″]

 

📅 زمان: یکشنبه‌ها یک هفته درمیان (8 جلسه به صورت آنلاین)

اغاز دوره از: یکشنبه ۴ مهر‌ماه

🕘 ساعت: ۱۷:۳۰-۱۸:۴۵

مدرس: دکتر گلنوش شهباز

 

 

🔅 باشگاه کتاب‌خوانی:
🔸 تکرار دوره سوم:
لارنس جی. بروان: بیون و یادگیری از تجربه

 

🔻در ابتدای سال ۱۳۹۹ به شوقِ گفت و شنود علمی و صمیمانه “باشگاه کتاب‌خوانی” را در هم آوا فراهم آوردیم تا فضایی برای به اشتراک گذاشتن آرا و نظرات تئورسین های مختلف بوجود آید.

🔻در دور سوم “باشگاه کتاب‌خوانی” نظریهٔ ویلفرد بیون را می خوانیم؛ از دریچهٔ “لارنس جی.بروان” روانکاو کهنه کار امریکایی که قصه گونه به نظریه بیون در کتاب ها و مقالات اخیرش پرداخته است.

◾️اولویت ثبت‌نام با روانشناسان و روانپزشکانی است که با مفاهیمِ رویکرد تحلیلی آشنایی دارند.

◾️حضور منفعل و غایب ندارند و در کار گروهی و خواندن مقالات مشارکت فعال دارند.

◾️افرادی که با مفاهیم ابتدایی رویکرد تحلیلی آشنایی دارند.

◾️افرادی که توان خواندن یک پاراگراف از متن تخصصی روانکاوی دارند.

 

🖥 شرکت در این جلسه به‌صورت آنلاین در اپلیکیشن zoom می‌باشد.

 

[/col]

[/row]