توضیحات کارگاه

📅 زمان: پنجشنبه 15 تیر 1396

🕘ساعت 11-12:30 پنجشنبه‌های هر دو هفته

مدرسین: دکتر نهاله مشتاق، دکتر مهرداد افتخار، دکتر شبنم نوحه سرا

ظرفیت: 35 نفر

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی با فرآیند سوپرویژن است به نحوی که شرکت کنندگان بتوانند در پایان دوره، به عنوان سوپروایزر فرآیند داینامیک جلسات سوپرویژن را تحلیل کنند و به رشد تئوریک و تحلیلی سوپروایزی کمک کنند. در این دوره به نظرگاه‌های مختلف پرداخته می‌شود تا اتفاقات مهم و چالش برانگیز این فرآیند از نقطه نظرهای تئوری‌های متفاوت پوشش داده شود.
از شرکت کنندگان انتظار می‌رود پیش از حضور در کلاس، مقالات معرفی شده را مطالعه کرده و آمادهء بحث و مشارکت فعال باشند.

 

جلسه عنوان مقاله مورد بررسی در جلسه
1 Perlman, S.D., (1996). The Implications of Transference and Parallel Process for the Frame of Supervision: A Historical Perspective, Journal of American Academy of Psychoanalysis, 24:485-497
2 Pedder, J., (1986). Reflections on the Theory and Practice of Supervision Psychoanalytic Psychotherapy, 2:1-12.
3

1-Wolf, E., (1995). How to Supervise Without Doing Harm: Comments on Psychoanalytic Supervision, Psychoanalytic Inquiry, 15: 252-267.

2-Smith, H.F., (1994). Studies in Listening: When Patients Talk about their Patients, International Journal of Psycho-Analysis, 75:281-290.

4 Lester, E.P., Robertson, B.M., (1995). Multiple Interactive Processes in Psychoanalytic Supervision, Psychoanalytic Inquiry, 15:211-225.
5 Berman, E., (2000). Psychoanalytic Supervision: The Intersubjective Development, International Journal of Psycho-Analysis, 81:273-290.
6 Kernberg, O.R., (2010). PSYCHOANALYTIC SUPERVISION: THE SUPERVISOR’S TASKS, The Psychoanalytic Quarterly, Volume LXXIX, Number 3, 603-    627.

.