توضیحات کارگاه

📅 زمان: دوشنبه 8 مهر 1398
🕘 ساعت 9 الی 12

مدرس: دکتر شبنم نوحه سرا

ظرفیت: 20 نفر

روان‌کاوی نگاه ویژه‌ای به دوران کودکی و مسیر رشدی انسان دارد؛ چنان که شاید اغراق نباشد اگر بگوییم نحوه بودن افراد در اتاق درمان، آیینه‌ای است از تجربه‌های آنان از دوران کودکی و روابطی که با مراقبت‌کنندگان آن دوران داشته‌اند.

با این حال از زمان فروید تاکنون هر یک از نظریه‌پردازان روان‌کاوی، بر بخشی از پدیده‌ها و مقاطع دوران رشد تمرکز کرده‌اند و از دید خود به توصیف آن پرداخته‌اند. اگر فروید بیشتر بر عقده ادیپ و فرازوفرودهای آن پرداخت، نظریه‌پردازان روابط ابژه به دوران پیشاادیپی و پیش‌کلامی‌توجه نشان دادند که یکی از ثمرات آن، شکوفایی نظریه وینیکات بود، که جنبش حیات و سرزندگی دوران کودکی را با خود به روان‌کاوی آورد.

مرور نظریات گوناگون و به ظاهر متعارض در زمینه رشد، در کنار هم، نه تنها به فهم بهتر هریک از آنها کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای فهم بهتر دغدغه‌ها و نیازهای مراجعان‌مان در بزرگسالی فراهم می‌آورد و به آنها اجازه رشد و بالندگی در این محیط را می‌دهد.

در کارگاه “نگاهی تطبیقی به تکامل روانی: دیدگاه فروید و وینی‌کات” تلاش می‌شود تا از منظر دو اندیشمند مهم روان‌کاوی به مسیر رشد و تکامل روانی نگریسته شود.