توضیحات کارگاه

درمان تحلیلی از نظر ساختار، محتوا و به‌خصوص روش‌های مداخله و کنش درمان‌بخش متفاوت از دیگر روش‌های رواندرمانی، و مشخصاً متفاوت از انتظار مراجعان است.  همين موضوع فرآيند شروع درمان و شكل گرفتن رابطه تحليلى را دچار اشكال مى‌کند. در این کارگاه به چالش‌هایی می‌پردازیم که اگر درست مدیریت نشوند، منجر به ریزش تعداد مراجعان و نارضایتی آنها خواهد شد.

📅 زمان: چهارشنبه ۸ خرداد 1398

🕘 ساعت 9 الی 12

مدرس: دکتر نهاله مشتاق

ظرفیت: 20 نفر