دکتر مهرداد افتخار (MD) دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و از سردبیران مجله گفتمان روانکاوی است. او هم‌اکنون در دانشگاه به همراه همکارانش در دپارتمان رواندرمانی گروه روانپزشکی به آموزش رواندرمانی تحلیلی به دستیاران روانپزشکی میپردازد. علاوه بر آن ، فعالیتهای مدیریتی در دانشگاه همچون ریاست مرکز تحقیقات بهداشت روان و معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی را نیز در کارنامه‌ی خود دارد. او به عنوان مدرس در دوره‌های مختلف آموزش تحلیلی تدریس کرده است. دکتر افتخار در زمینه‌ی رواندرمانی، اختلالات جنسی و اعتیاد فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و بالینی زیادی داشته است.